23 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Cảng Sài Gòn (SGP): Quý 2 lãi hơn 139 tỷ đồng. tăng gấp gần 2 lần cùng kỳ

CTCP Cảng Sài Gòn (mã chứng khoán SGP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu đạt thuần đạt 376,6 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 60% so với cùng kỳ 2020. Trong khi đó, chi phí giá vốn tăng ở mức thấp hơn, tăng 45% dẫn đến lợi nhuận gộp tăng tới 86,5% đạt gần 160 tỷ đồng. Biên lợi nhuận cải thiện từ 36,5% lên 42,5%.

Doanh thu tài chính giảm 32%, chỉ còn gần 21 tỷ đồng, chủ yếu do trong kỳ hoạt động tài chính khác ghi nhận lỗ hơn 17 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lãi (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết ghi nhận lãi 26 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 7,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng 158% so với cùng kỳ.

Kết quả SGP báo lãi sau thuế 139,5 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 2 lần cùng kỳ năm trước, trong đó LNST công ty mẹ đạt 137,7 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, SGP đạt 693,7 tỷ đồng doanh thu thuần tăng gần 45% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 237 tỷ đồng cao gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái. LNST Công ty mẹ đạt 233,4 tỷ đồng, EPS đạt hơn 1.079 đồng/cp.