23 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Digiworld (DGW): Loạt lãnh đạo chuyển nhượng cổ phần với tổng giá trị 950 tỷ đồng để thành lập công ty mới

Ghi nhận giao dịch tại Thế giới số (Digiworld, DGW), loạt lãnh đạo cấp cao và người liên quan đã đăng ký chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu nhằm góp vốn thành lập doanh nghiệp do chính cổ đông sở hữu.

Cụ thể, bà Đặng Kiện Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, đăng ký chuyển nhượng gần 2,36 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,46%) cho Công ty TNHH MTV DKP.

Bà Tô Hồng Trang, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, đăng ký chuyển quyền sở hữu hơn 1,45 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,37%) sang Công ty TNHH MTV TOHT.

Ông Đoàn Hồng Việt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đăng ký chuyển nhượng gần 1,94 triệu cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 4,49%) sang Công ty TNHH MTV DHV.

Người liên quan là ông Đoàn Anh Quân – anh ruột ông Đoàn Hồng Việt, cũng đăng ký chuyển quyền sở hữu khoảng 1,83 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,24% vốn) sang Công ty TNHH MTV AQ.

Tổng số cổ phiếu sẽ thực hiện chuyển nhượng quyền theo đó là 7,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 17,6% vốn tại Digiworld.

Trước đó, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thông qua việc 4 cổ đông trên được sử dụng cổ phần tại Digiworld để góp vốn thành lập công ty TNHH MTV do chính cổ đông đó làm chủ sở hữu. Cả 4 công ty được chuyển nhượng cổ phần đều có trụ sở tại Tp.HCM và hoạt động kinh doanh chính là bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.

Trên thị trường, sau giai đoạn tăng nóng hiện cổ phiếu DGW đang điều chỉnh về 125.000 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng vào khoảng 950 tỷ đồng.