22 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Cảng Đình Vũ (DVP) chốt danh sách cổ đông trả tiếp cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

Ngày 5/8 tới đây CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán DVP) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.500 đồng. Thời gian thanh toán 25/8/2021.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 doanh thu Cảng Đình Vũ đạt hơn 518 tỷ đồng, giảm 7,4% so với năm trước đó và thực hiện được gần 84% kế hoạch năm. Sản lượng qua cảng đạt 558.765 teu, xem như hoàn thành kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 290,3 tỷ đồng, vượt 3,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế giảm 4% xuống còn gần 238 tỷ đồng. EPS đạt 5.942 đồng.

Tính đến 31/12/2020 Cảng Đình Vũ còn 936 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, tăng 181 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả 1.396 tỷ đồng (tăng 118 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm), trong đó không dư vay nợ thuê tài chính.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó dành 160 tỷ đồng chia cổ tức tổng tỷ lệ 40% cho cổ đông. Trước đó công ty đã tạm ứng đợt 1 tỷ lệ 15%, số còn lại 25% thanh toán nốt đợt này.

Năm 2021 Cảng Đình Vũ đặt mục tiêu đạt 634 tỷ đồng doanh thu và 305 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 25%.