13 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 25/10 đến 29/10

Tuần mới từ 25 đến 29/11/2021 có 18 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. 

Ngày 25/10/2021: VPH, DMC, C21, HTN

CTCP Vạn Phát Hưng (VPH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 11/11/2021.

CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm tài chính 2020 bằng tiền tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.500 đồng. Thời gian thanh toán 10/12/2021. Như vậy với hơn 34,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Domesco sẽ chi khoảng 86,8 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Domesco đạt gần 1.452 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 1,1% so với năm 2019 song vẫn vượt 1,5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 179,5 tỷ đồng, giảm 22,8% so với cùng kỳ và mới chỉ hoàn thành 77% mục tiêu lợi nhuận cả năm. EPS đạt 5.170 đồng.

CTCP Thế kỷ 21 (C21) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 25/11/2021.

CTCP Xe điện Hà Nội (HNT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,3%. Thời gian thanh toán 26/11/2021.

Ngày 26/10/2021: LTG, VAV, BBS, LLM

Ngày 26/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán LTG) chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toáN 23/11/2021. Như vậy với gần 81 triệu cổ phiếu đang lưu hành, LTG dự kiến sẽ chi khoảng 121 tỷ đồng để thực hiện thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Trên thị trường, cổ phiếu LTG chốt phiên 15/10 tăng 900 đồng lên mức 43.400 đồng/cổ phiếu. So với thời điểm đầu năm 2021, giá trị cổ phiếu LTG đã tăng khoảng 56%. Về tình hình kinh doanh, trong năm 2020 LTG ghi nhận doanh thu 7.506 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 10% lên 369 tỷ đồng.

CTCP Viwaco (VAV) phát hành 16 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 100%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 160 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty.

CTCP Vicem Bao bì Bút Sơn (BBS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 12/11/2021.

Tổng Công ty lắp máy Việt Nam – CTCP (LLM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 29/11/2021.

Ngày 27/10/2021: CMP

CTCP Cảng Chân Mây (CMP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,33%. Thời gian thanh toán 10/11/2021.

Ngày 28/10/2021: KLB, SHP, ICN, BTT

Ngân hàng TMCP Kiên Long (mã chứng khoán KLB) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 41,58 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 13%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 415,8 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

CTCP Thủy điện Miền Nam (SHP) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 29/11/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng dầu khí Idico (ICN) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 18/11/2021.

CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (BTT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 11/11/2021.

Ngày 29/10: PVB, FHS, TTT, LAI, DTP

CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam (PVB) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 10/11/2021.

CTCP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh (Fahasha – mã chứng khoán FHS) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 3,64 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 40%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 36,4 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần (hơn 18,1 tỷ đồng) và quỹ đầu tư phát triển (gần 18,3 tỷ đồng) theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (TTT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 17/11/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng Long An Idico (LAI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 18%. Thời gian thanh toán 14/11/2021.

CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (DTP) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 15/11/2021.