22 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

May Sông Hồng sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 45%

HĐQT Công ty Cổ phần May Sông Hồng vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 45% mệnh giá (tương đương 1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng).

Đối tượng chi trả cổ tức là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện. Ngày đăng ký cuối cùng là 10/12, ngày thực hiện chi trả cổ tức dự kiến bắt đầu từ ngày 24/12.

Theo đó, với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, May Sông hồng dự kiến sẽ chi khoảng 225 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Trên thị trường, cổ phiếu MSH giao dịch ở vùng 96.200 đồng/cổ phiếu, cao gấp 2,7 lần trong vòng 1 năm qua. Đây cũng là mức giá cao của MSH từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán.