13 Tháng Sáu, 2024

Giaiphaplamgiau.com

ài chính, kinh doanh – Marketing, quản trị, luật kinh tế

Kinh tế linh hoạt của doanh nghiệp trước thách thức từ dịch bệnh Covid-19

Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt ảnh hưởng đến cả chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là giai đoạn đầy thách thức, cũng là cơ hội để các doanh nghiệp đổi mới cơ chế, linh hoạt trong quản lý, phù hợp với tình hình mới.

Thời đại 4.0, hệ thống quản lý linh hoạt, khuyến khích sự sáng tạo đang là cơ chế, là xu hướng mới hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhanh chóng áp dụng, không thể trì trệ, lùi lại phía sau.

Chúng tôi xin chia sẻ cho độc giả bài viết về hệ thống quản lý linh hoạt của ông Đỗ Tiến Long-CEO Công ty tư vấn Quản lý OD Click để doanh nghiệp có thể tham khảo trong quá trình vận hành. 

******

Sức ép của thị trường đến các doanh nghiệp

Trên thực tế, nên kinh tế chuyển đổi số đã giúp cho các doanh nghiệp lớn nhanh về quy mô tổ chức, đây cũng là thách thức để doanh nghiệp chuyển đổi tổ chức theo hướng hệ thống hóa, quy trình hóa, tiêu chuẩn hóa. Trong một thế giới của sự thay đổi không ngừng, chúng ta cần những cách thức làm việc và quản lý mới để tạo ra sự linh hoạt, để liên tục suy nghĩ lại, thiết kế lại và xây dựng lại cách làm việc để liên tục thích ứng, tiến hóa và phát triển mạnh mẽ.

Xu thế quản trị của Thế giới cũng đã chuyển từ cơ chế cứng (Mechnistics) sang cơ chế dẻo (Organics) với việc lấy con người, mối quan hệ, sự gắn kết và phát triển tri thức làm trung tâm. Các doanh nghiệp cũng đã quen với việc thích ứng nhanh (Agile), ngoài ra, không chỉ “dẻo” mà còn hướng đến sự uyển chuyển, linh hoạt và tốc độ trước những diễn biến chung.